Vergi Dairelerince Mükelleflere Gönderilen?TENZİL YAZILARI?


Bu aralar Vergi Dairelerince mükelleflere durmadan tenzil yazısı konu başlıklı yazılar gönderilmektedir. TENZİL Arapça bir kelime olup seyreltmek, eksiltmek,azaltmak,çıkarmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla gelen yazıların özü de indirimi reddedilen KDV lerin ilgili dönem beyanlarından çıkartılması istenmektedir. Vergi dairelerince Ba formlarının tetkiki neticesinde hakkında olumsuz rapor yada tespit olunan mükelleflerden alışların KDV beyanlarından çıkarılarak düzeltme beyanı ile verilmesi aksi halde 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliği gereği olumsuz alışlara isabet eden KDV nin dört (4) katı tutarında teminat verilmesi ve izahat yapılması istenmektedir. Bunlar yerine getirilmezse de vergi incelemesi yapılacağının bilinmesi istenmektedir.

Bu durumda olanlar düzeltme beyannamesi yerine 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunundan faydalanmaları lehine olacaktır. Örnek vermek gerekirse 2005 yılı alışları içinde 100.000TL sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellef %18 kdv olduğunu düşünürsek 18.000TL kdv ve 18.000 TL vergi ziyaı cezası ile 2005 ten bugüne yürütülecek gecikme zammı ile katlanacağı maliyet 50.000 TL civarında olacakken 5811 sayılı varlık barışından faydalanırsa 100.000TLx%5 ile 5.000TL ödeyerek kurtulacaktır. Ama burda en büyük sorun bir önceki makalemde de yazdım bu yasadan faydalanabilmesi için mükellefin 100.000 TL yi bankaya yatırması ve 6 ay içinde sermaye artırımında kullanmasıdır.

Sonuç itibariyle böyle yüksek rakamların mükelleflerce bankalara yatırılması en büyük engel; bu engel kaldırılana kadar sesimizi duyurana kadar yazmaya devam edeceğiz. İnşallah sesimizi bir duyan olurda hem devlet hemde mükellef gerçekten barışmış olur. Bu yasada o zaman anlam kazanır ve devlet beklediğinden daha fazla gelir elde eder.


Kazım Güzeller
Mali Müşavir