Baz istasyonu kirasının beyanı gerekiyor mu?


DÜN bazı gazetelerde yer alan, Maliye'nin baz istasyonu kirasına vergi incelemesi başlatacağına ilişkin haber kafaları karıştırdı. Habere göre binalarında baz istasyonu bulunup, elde ettiği kira gelirini beyan etmeyen kat malikleri ve apartman yönetimlerinin cezalı vergi ödemesi söz konusu olacakmış.
Öncelikle elde edilen kira gelirinin apartman yönetimlerinin değil, hisseleri oranında kat maliklerinin kira geliri olduğunu belirtelim. Aynı durum, bina yüzeylerinin veya çatılarının reklam amacıyla kiralanmasında da söz konusu. Kira gelirinin beyan edilmesi gerekip gerekmediğine gelince;
Kira bedeli üzerinden, ödemeyi yapan tarafından yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapılması gerekiyor. Üzerinden vergi kesintisi yapılan kira gelirinin kişi başına düşen tutarı 2009 yılında 22 bin TL'yi aşamadığı sürece de beyan edilmesi gerekmiyor. Beyan sınırı 2008'de 19.800 TL, 2007'de ise 19 bin TL idi. Elde edilen kira geliri beyan sınırlarını aştığı için beyan edilse de 2009 yılında 95,600 TL'ye, 2008 yılında ise 85,600 TL'ye kadar olan kira gelirleri için bir lira dahi vergi ödenmeyeceği gibi üste vergi iadesi alınması söz konusu.
Diğer yandan, kira ödemesi yapan GSM şirketinin vergi kesintisi yapmamasından kat malikleri sorumlu değil. Dolayısıyla yapılması düşünülen inceleme, ancak kira ödemelerinden vergi kesintisi yapmayan GSM şirketleri açısından sorun olur.

Metin Taş-Sezgin Özcan