Vergi ve ceza veraset ve intikal vergisi matrahından düşülür

Soru: Ölen kişi adına olan vergi borçları ve vergi cezaları veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor mu?

Cevap: Ölen kişi adına olan ödenmeyen vergi borçları ile vergi ziyaı cezasından olan borçları veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilen ve Veraset ve İntikal Vergisi hesabına esas olan matrahtan düşülür. Ölen adına olan vergi ve vergi cezası borçlarının matrahtan düşülmesi daha az veraset ve intikal vergisi ödeneceği anlamına geliyor.


Ekrem Sarısu