Sahte belgeye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıSoru: Her ikisinin de düzenlenmesi ve kullanılmasına hapis cezası olduğuna göre, Sahte fatura ile, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura arasında ne fark var?

Cevap: Sahte fatura gerçekte bir mal ve hizmet teslimi olmadığı halde düzenlenen faturadır. Örneğin, bir inşaatçının demir almadığı bir işletmeden aldığı 50 ton demir faturası sahte faturadır. Sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılmasının üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası var. Gerçek bir mal ve hizmet teslimi olmakla birlikte, mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde düzenlenen fatura, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturadır. Örneğin; aldığı 10 ton demire karşılık 100 ton demir faturası alan inşaatçının aldığı fatura muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılmasının onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası vardır.2010 da ödenecek emlak vergisi tutarları belli değil

Soru: 2010 yılı emlak vergisi artışları belli oldu mu? 2010 da ödenecek Emlak Vergisi artışı nasıl belirlendi?Cevap: 2010 yılında ödenecek emlak vergisi artışı henüz belli olmadı. Emlak vergi değerleri 4 yılda bir yeniden belirleniyor. Emlak vergisi yeniden belirlenen vergi değerleri üstünden hesaplanıyor. Takip eden yıllarda da, belirlenen vergi değerleri, her yıl bir önceki yıl vergi değerlerinin, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor ve emlak vergisi artırılan vergi değerleri üzerinden hesaplanıyor. 2010 yılı vergi değerlerinin yeniden belirleneceği yıl. Tüm arsa ve arazilerin asgari metrekare değerleri, belediye takdir komisyonlarınca yeniden belirlendi. 2010 yılına ilişkin bina normal inşaat metrekare maliyet bedelleri de yeniden belirlendi. Tüzük hükümlerine göre ,binaların vergi değerleri, yeni belirlenen arsa bedelleri ile, bina normal inşaat metrekare maliyet bedelleri dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Belirlenen değerlere varsa asansör, klima ve kalorifer farkı ilave edilecek. Binanın yaşına göre amortisman(yıpranma payı) düşülerek binan emlak vergi değeri bulunacak. 2010 yılı bina vergisi bu değer üstünden, arsa ve arazi vergileri de takdir komisyonlarının belirlediği değerler dikkate alınarak hesaplanan vergi değerleri üstünden hesaplanacak. Sonuç olarak, 2010 da kimin ne kadar emlak vergisi ödeyeceği, bugün için belli değil. 2010 yılı için ödenecek emlak vergisi tutarları 1 Ocak 2010 da ilgili belediyelerden öğrenilecek.İşverenin ödediği prim işçisine ödediği en yüksek ücretle ilişkilendirildi

Soru: Şuan Bağ-Kur?a tabi olarak ayda 520 TL prim ödemesi yapmaktayım. İnşaat işleri yapıyorum. Limitet şirketim var. Aldığım duyumlara göre yanımda çalıştırdığım işçiden az prim ödememek gerekiyormuş. Bu yasa çıktı ancak fazlaca da bir bilgimiz olmadı. Yanımda çalıştırdığım bir işçim 2.500,- TL (net olarak)alıyorsa ben kaç TL. prim ödemem gerekecek. İşçimin aldığı aylığın brütü üzerinden mi, yoksa aldığı net, 2.500,- TL üzerinden mi? prim ödemem gerektiği hakkında tarafıma bilgi vermeniz mümkün olursa inanın çok mutlu olacağım. Birde inşaat işi yaptırdığımdan dolayı prim oranı veya yüzdesi var deniyor.

Cevap: İşverenin ödeyeceği 4/b sigorta(eski adıyla Bağ-Kur) prim hesabına esas tutulan kazanç tutarı; çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamıyor. Aylık net 2.500 TL ücret ödediğiniz çalışanınızın aylık brüt ücreti yaklaşık 3.490 TL dir. Dolayısıyla aylık, en az bu kadar kazanç tutarı üstünden prim ödemeniz lazım. Yüzde 20 yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası, yüzde 12.5 genel sağlık sigortası primi ve işinizin tehlike sınıf ve derecesine göre de yüzde 1 ile yüzde 6.5 arasında değişen oranda iş kazası ve meslek hastalığı primi olmak üzere, toplam yüzde 33.5 ile yüzde 39 arasında değişen oranda prim ödemeniz gerekiyor. Örneğin, iş kazası ve meslek hastalığı prim oranınızın yüzde 3.5 olduğunu varsaydığımızda toplam prim oranınız yüzde 36 dır. 3.490 TL üstünden yüzde 36 oranında aylık ödeyeceğiniz prim tutarı 1.256.40 TL dir.

Ekrem Sarısu