ÖZEL İNŞAAT YAPIMINDA VERGİSEL AVANTAJLARİstanbul?dan bir okurumuz kat karşılığı bir inşaat işi yapacaklarını sözleşme yapacaklarını sözleşmeyi var olan şirketimiz adına mı yoksa şahıs olarak mı yapalım. Aralarındaki vergisel avantajlar nelerdir bir örnek ile açıklarmısınız? Diye soruyor. Daha önceki makalelerimizde özel inşaatlar hakkında bir çok bilgi verdik.Özel inşaatlar ya kat karşılığı dediğimiz arsa sahibine arsa payı olarak belirli sayıda daire,kat veya dükkan vererek yada mevcut kendi arsasına inşaat yapmak şeklinde olabilmektedir. Kat karşılığı inşaat günümüzde en yaygın olan ve sizin yapacağınız inşaat şeklidir. Yapacağınız kat karşılığı inşaatı şahıs olarak yaparsanız GELİR VERGİSİ şirketiniz yaparsa KURUMLAR VERGİSİ ödeyeceksiniz. Gelir Vergisi %15 ten başlayarak artan oranlı %35 e kadar bir vergisel yükümlülük getirirken Kurumlar Vergisi %20 sabit oranlı dır. Burdaki vergi oranını göz önünde bulundurarak, inşaat kazançlarının çok düşük olmayacağını da düşünürsek sanki Kurumlar Vergisi daha avantajlı gibi görünmektedir. Ama elde edilen karın dağıtılacağını düşünürsek dağıtılabilir kar üzerinden bir de %15 stopaj ödemesi olacak ki o zaman bu avantaj kaybolacaktır. (Kar dağıtımı yapmayıp karı sermayeye ilave edebilirsiniz)Gelir Vergisi Kanununda, İnşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar TİCARİ KAZANÇ hükümlerine göre vergilendirilir. Kurumlar Vergisi Kanununda ise kurum kazancı tespitinde Gelir Vergisi Kanunu TİCARİ KAZANÇ hakkındaki hükümler uygulanır der. Yani ikisin dede kazanç hesaplamak aynı şekilde tespit edilir. Bu açıdan irdelersek kazancın tespitinde ikisi de aynı ise aynı şekilde maliyet hesaplanacak aynı giderler yazılacak aynı hükümler geçerli olacak.Bir örnek vererek açıklamak gerekirse; yapılan özel inşaat tamamlanmış ve 1.500.000 TL kar elde edilmiş

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ : 519.025 TL

ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ : 300.000 TL böyle bakıldığında kurumlar vergisinin çok avantajlı olduğunu ilk bakışta düşünebiliriz. Karı dağıtmayıp stopaj ödemsinden kurtulabilirim diye düşünebilirsiniz ama dağıtmadığınız böyle yüksek karları sermaye ilave edebilecek miyiz. Bunlar ilerde hem size hem de firmanıza büyük sıkıntılar doğurabilir. Bence bu karı dağıtılıp stopajı ödemek kar payı gelirimizi de menkul sermaye iradı olarak beyan edip kendi paramızı korkarak değil gönül rahatlığı ile harcayabilmeliyiz. Peki örneğimizdeki karı dağıtsak ne olurdu? 1.500.000 TL kar ilgili yasal akçeleri hesapladık düştük dağıtılabilir kar 1.250.000 TL oldu ve %15 stopajı 187.500TL ve 300.000 TL de kurumlar vergimiz var oldu 487.500 TL Gelir vergisi ile karşılaştırdık yaklaşık fark 32.000 TL kurumlar vergisi daha avantajlı çıktı artık karar sizin umarım yardımcı olabilmişimdir

Kazım Güzeller
Mali Müşavir