Basit usulde vergilendiren vergi stopajı yapmazSoru: Seyyar pazarcılık yapan ve basit usulde vergilendirilen biri küçük bir işyeri kiralarsa, bu işyerine ödeyeceği kiradan gelir vergisi stopajı yapması gerekecek mi? ayrıca işyeri kiralaması Basit Usulde vergilendirilmesine mani bir durumu var mı?Cevap: Basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişi, ödediği işyeri kirasından gelir vergisi stopajı(kesintisi) yapmaz. Basit usulde vergilendirilen seyyar satıcı işyeri kiraladığında ödediği kiradan kira stopajı yapmasına gerek yok. Ancak, basit usulde vergilendirmeye devam edebilmesi için, ödediği işyeri kirasının belli tutarı aşmaması gerekiyor. işyeri kirasının yıllık tutarının; büyük şehir belediye sınırları içindeki işyerlerinde4.300 TL yi, diğer yerlerde 3.000 TL yi aşmaması gerekiyor.Anneden miras kalan gayrimenkul satışı vergiye tabi değil

Soru: Üç yıl önce kaybettiğimiz annemizden kalan arsayı satmayı düşünüyoruz. Annemizden miras kalan ve veraset vergisini ödediğimiz arsayı sattığımızda vergi ödememiz gerekiyor mu? Gerekiyorsa, vergi hangi kıstaslara göre hesaplanıyor.

Cevap: İvazsız olarak veraset yoluyla intikal eden gayrimenkul(arsayı) ne zaman, kaça satılırsa satılsın vergiye tabi değildir. Annenizden üç yıl önce miras kalan arsanızı istediğiniz zaman, istediğiniz bedelle satabilirsiniz. Gelir vergisi ödemenizi söz konusu değildir.