Pişmanlıkla verilen beyannameye usulsüzlük cezası kesilmezSoru: Yasal süresinde Temmuz 2009 ayına ait KDV si beyannamemizde matrahımızı eksik bildirdiğimizi, 3 ncü dönem geçici vergi hesaplamasında fark ettik. Pişmanlıkla KDV beyanında bulunarak yanlışlığı düzelttirmeyi düşünüyoruz. Bu durumda pişmanlık zammı ödeyeceğimizi biliyoruz. Ancak, pişmanlıkla vereceğimiz KDV beyannamesine usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddüde düştük. Size göre usulsüzlük cezası kesilir mi?

Cevap: Yasal süresi içinde verdiğiniz KDV si beyannamesindeki yanlışlığı fark ederek, eksik beyan ettiğiniz KDV yi pişmanlık dilekçesiyle beyan ederek tamamlamanız halinde, fark KDV tahakkuku için pişmanlık zammı hesaplanır. Eksik ödediğiniz KDV yi pişmanlık zammıyla birlikte ödersiniz. Temmuz 2009 ayı beyannamenizi kanuni süresi içinde verdiğinizden, bu beyannamedeki yanlışlığı düzeltmek için pişmanlıkla vereceğiniz KDV beyannamesi için usulsüzlük cezası kesilmez.50 Bin TL ye kadar olan borçlarda teminat gerekmiyor

Soru: Kriz nedeniyle ödeyemediğimiz vergi borçlarımızı taksite bağlatmak için aranan şartlar nelerdir? Ayrıca, vergi borcunun taksite bağlatmak için teminat göstermek gerekiyor mu?

Cevap: Vergi borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veya haciz olan malların paraya çevrilmesi vergi mükellefini çok zor duruma düşürecekse, yazı ile istenilmiş olmak şartıyla 36 ayı geçmemek üzere vergi borcu taksite bağlanabilir. Taksitlendirmede aylık ?yüzde 2? tecil faizi alınır. 50 bin TL ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirmesinde teminat aranmıyor. Ancak 50 bin TL yi aşan vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi için teminat göstermek gerekiyor.Yaş haddinden 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz

Soru: 1 Nisan 1956 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 21 Aralık 1991, olup 5013 gün prim ödemem var. Yaş haddinden ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Bundan sonra prim ödemeseniz de, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak, 58 yaşınızı dolduracağınız 1 Nisan 2014 tarihinde kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilirsiniz(yaş haddinden emeklilik)EKREM SARISU