kamu işçi maaş

Konu: 2010 Vergi Rakamları

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  2010 Vergi Rakamları

  2010 Vergi Rakamları

  (Yeniden değerleme oranına göre olası rakamlardır)  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre, 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olmaktadır.  1. 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

  Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 298. maddesinde yer alan düzenlemelere göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu?nun (TÜİK) üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede ilan edilmektedir.

  Maliye Bakanlığınca henüz ilan edilmiş olmamakla birlikte, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2009 yılı ve 2009 yılının son geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak görülmektedir.

  1. Vergi Rakamlarındaki Otomatik Artış / Bakanlar Kurulu Yetkisi

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında;

  - Kanun?un 21, 23/8, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile vergi tarifesinin gelir dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı,

  - Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı,

  - Bakanlar Kurulunun, bu şekilde tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu,

  hükmü yer almaktadır.

  3. 2010 Yılı Olası Bazı Vergi Rakamları

  a) Konut Kira Gelirleri İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 2.600 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için istisna tutarı, yeniden değerleme oranında hesaplanan tutar, toplam tutarın yüzde beşini geçmediğinden değişmeyecektir.

  b) Personele Yemek Verilerek Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 23/8. maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 10 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, işverenlerce işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 2010 yılında uygulanacak istisna tutarı, yeniden değerleme oranında hesaplanan tutar, toplam tutarın yüzde beşini geçmediğinden değişmeyecektir.

  c) Gelir Vergisi Tarifesi

  2009 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi, 271 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tarife belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilecek gelirlere uygulanacak vergi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır:

  8.800 TL?ye kadar % 15

  22.000 TL?nin 8.800 TL?si için 1.320 TL, fazlası % 20

  50.000 TL?nin 22.000 TL?si için 3.960 TL, fazlası % 27

  50.000 TL?den fazlasının 50.000 TL?si için 11.520 TL, fazlası % 35

  d) Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artış kazançları için 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 7.600 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen değer artış kazançları için istisna tutarı, 7.700 lira olacaktır.

  e) Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlar için 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 17.900 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen arızi kazançlar için istisna tutarı, 18.000 lira olacaktır.

  f) Stopaja ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 86. maddesinde yer alan, stopaja ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2009 yılı gelirleri için 1.070 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen bu gelirler için beyanname verme sınırı 1.090 lira olacaktır.

  g) Bazı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

  Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 414. maddesinde;

  - Ceza tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı,

  - Bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı,

  - Bakanlar Kurulunun, bu şekilde tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu,

  hükme bağlanmıştır.

  Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması durumunda, 2009 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan bazı usulsüzlük/özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki gibi olmaktadır.  Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
  Sermaye şirketleri 90,00 50,00
  Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 57,00 28,00
  İkinci sınıf tüccarlar 28,00 14,30
  Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar 14,30 7,70  Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 160,00
  ? Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 77.000,00
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı?nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 160,00
  ? Her bir belge nev?ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 7.700,00
  ? Her bir belge nev?ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 76.000,00
  3- Maliye Bakanlığı?nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 160,00
  4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500,00
  5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 190,00
  6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570,00
  7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 770,00
  8- Vergi Usul Kanunu?nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı?nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570,00  h) Fatura Düzenleme Sınırı

  2009 yılında uygulanan fatura düzenleme sınırı 670 lira olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması durumunda, 2010 yılı uygulanacak sınır 680 lira olacaktır.

  i) Amortisman Sınırı

  2009 yılında doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar için sınır 670 lira olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması durumunda, 2010 yılı uygulanacak sınır 680 lira olacaktır.

  k) Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu?nun 10. maddesinde;

  - Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı,

  - Bakanlar Kurulunun, belli sınırlar içinde yeni oranlar tespit etmeye yetkili olduğu,

  - Bu şekilde hesaplanan vergi tutarının 1 liranın altında olan kısmı dikkate alınmayacağı,

  hükme bağlanmıştır.

  2009 yılında geçerli olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları 31 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğiyle açıklanmış olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması halinde, 1-3 yaş grubu otomobiller için 2010 yılında geçerli olacak tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

  1300 cm3 ve aşağısı 401,00 TL

  1301-1600 cm3?e kadar 641,00 TL

  1301-1800 cm3?e kadar 1.128,00 TL

  1801-2000 cm3?e kadar 1.774,00 TL

  2001-2500 cm3?e kadar 2.662,00 TL

  2501-3000 cm3?e kadar 3.710,00 TL

  3001-3500 cm3?e kadar 5.650,00 TL

  3501-4000 cm3?e kadar 8.881,00 TL

  4001 cm3 ve üstü 14.532,00 TL

  m) Diğer Bazı Uygulamalar

  - Maktu damga vergileri ile azami damga vergisi tutarı yeniden değerleme oranında artacaktır. Bakanlar Kurulunun farklı oranda artırma veya artırmama yetkisi vardır.

  - Harç tutarları yeniden değerleme oranında artacaktır. Bakanlar Kurulunun farklı oranda artırma veya artırmama yetkisi vardır.

  - Çevre temizlik vergisi tutarları yeniden değerleme oranında artacaktır. Bakanlar Kurulunun farklı oranda artırma veya artırmama yetkisi vardır.

  Yeniden değerleme oranının etkileyeceği bazı vergi rakamlarına yukarıda yer verilmiş olup, yeniden değerleme oranının ilanından sonra ve Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanıp kullanmamasına bağlı olarak, kesin tutarlar ayrıca duyurulacaktır.

  Hazırlayan;

  Recep Bıyık

  YMM 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  Ynt: 2010 Vergi Rakamları

  2010 Vergi Rakamları

  (Yeniden değerleme oranına göre olası rakamlardır)  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre, 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olmaktadır.  1. 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

  Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 298. maddesinde yer alan düzenlemelere göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu?nun (TÜİK) üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede ilan edilmektedir.

  Maliye Bakanlığınca henüz ilan edilmiş olmamakla birlikte, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2009 yılı ve 2009 yılının son geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak görülmektedir.

  1. Vergi Rakamlarındaki Otomatik Artış / Bakanlar Kurulu Yetkisi

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında;

  - Kanun?un 21, 23/8, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile vergi tarifesinin gelir dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı,

  - Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı,

  - Bakanlar Kurulunun, bu şekilde tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu,

  hükmü yer almaktadır.

  3. 2010 Yılı Olası Bazı Vergi Rakamları

  a) Konut Kira Gelirleri İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 2.600 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için istisna tutarı, yeniden değerleme oranında hesaplanan tutar, toplam tutarın yüzde beşini geçmediğinden değişmeyecektir.

  b) Personele Yemek Verilerek Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 23/8. maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 10 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, işverenlerce işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 2010 yılında uygulanacak istisna tutarı, yeniden değerleme oranında hesaplanan tutar, toplam tutarın yüzde beşini geçmediğinden değişmeyecektir.

  c) Gelir Vergisi Tarifesi

  2009 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi, 271 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tarife belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilecek gelirlere uygulanacak vergi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır:

  8.800 TL?ye kadar % 15

  22.000 TL?nin 8.800 TL?si için 1.320 TL, fazlası % 20

  50.000 TL?nin 22.000 TL?si için 3.960 TL, fazlası % 27

  50.000 TL?den fazlasının 50.000 TL?si için 11.520 TL, fazlası % 35

  d) Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artış kazançları için 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 7.600 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen değer artış kazançları için istisna tutarı, 7.700 lira olacaktır.

  e) Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlar için 2009 yılında uygulanan istisna tutarı 17.900 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen arızi kazançlar için istisna tutarı, 18.000 lira olacaktır.

  f) Stopaja ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 86. maddesinde yer alan, stopaja ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2009 yılı gelirleri için 1.070 lira olup, bu tutar 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 123. maddesinde yer alan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca yeni bir tutar belirlenmemesi durumunda, 2010 yılında elde edilen bu gelirler için beyanname verme sınırı 1.090 lira olacaktır.

  g) Bazı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

  Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 414. maddesinde;

  - Ceza tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı,

  - Bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı,

  - Bakanlar Kurulunun, bu şekilde tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu,

  hükme bağlanmıştır.

  Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması durumunda, 2009 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan bazı usulsüzlük/özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki gibi olmaktadır.  Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
  Sermaye şirketleri 90,00 50,00
  Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 57,00 28,00
  İkinci sınıf tüccarlar 28,00 14,30
  Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar 14,30 7,70  Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 160,00
  ? Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 77.000,00
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı?nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 160,00
  ? Her bir belge nev?ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 7.700,00
  ? Her bir belge nev?ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 76.000,00
  3- Maliye Bakanlığı?nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 160,00
  4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500,00
  5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 190,00
  6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570,00
  7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 770,00
  8- Vergi Usul Kanunu?nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı?nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570,00  h) Fatura Düzenleme Sınırı

  2009 yılında uygulanan fatura düzenleme sınırı 670 lira olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması durumunda, 2010 yılı uygulanacak sınır 680 lira olacaktır.

  i) Amortisman Sınırı

  2009 yılında doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar için sınır 670 lira olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması durumunda, 2010 yılı uygulanacak sınır 680 lira olacaktır.

  k) Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu?nun 10. maddesinde;

  - Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı,

  - Bakanlar Kurulunun, belli sınırlar içinde yeni oranlar tespit etmeye yetkili olduğu,

  - Bu şekilde hesaplanan vergi tutarının 1 liranın altında olan kısmı dikkate alınmayacağı,

  hükme bağlanmıştır.

  2009 yılında geçerli olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları 31 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğiyle açıklanmış olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması halinde, 1-3 yaş grubu otomobiller için 2010 yılında geçerli olacak tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

  1300 cm3 ve aşağısı 401,00 TL

  1301-1600 cm3?e kadar 641,00 TL

  1301-1800 cm3?e kadar 1.128,00 TL

  1801-2000 cm3?e kadar 1.774,00 TL

  2001-2500 cm3?e kadar 2.662,00 TL

  2501-3000 cm3?e kadar 3.710,00 TL

  3001-3500 cm3?e kadar 5.650,00 TL

  3501-4000 cm3?e kadar 8.881,00 TL

  4001 cm3 ve üstü 14.532,00 TL

  m) Diğer Bazı Uygulamalar

  - Maktu damga vergileri ile azami damga vergisi tutarı yeniden değerleme oranında artacaktır. Bakanlar Kurulunun farklı oranda artırma veya artırmama yetkisi vardır.

  - Harç tutarları yeniden değerleme oranında artacaktır. Bakanlar Kurulunun farklı oranda artırma veya artırmama yetkisi vardır.

  - Çevre temizlik vergisi tutarları yeniden değerleme oranında artacaktır. Bakanlar Kurulunun farklı oranda artırma veya artırmama yetkisi vardır.

  Yeniden değerleme oranının etkileyeceği bazı vergi rakamlarına yukarıda yer verilmiş olup, yeniden değerleme oranının ilanından sonra ve Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanıp kullanmamasına bağlı olarak, kesin tutarlar ayrıca duyurulacaktır.

  Hazırlayan;

  Recep Bıyık

  YMM


 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: 2010 Vergi Rakamları

  Bakalım bizim tarifeye nasıl yansıyacak.

 4. #4
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  Ynt: 2010 Vergi Rakamları

  Üstat Bizim tarifeler geriye doğru gidiyor.Mükellefler şimdiden başladı Ahmet şukadar tutuyor Mehmet bu kadara diye.Bizde defterleri iade etmeye başladık.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Nisan.2011, 10:58
 2. Cevap: 10
  Son Mesaj : 17.Aralık.2010, 09:46
 3. 2010 da vergi iadesi
  Konu Sahibi batlı Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Şubat.2010, 08:31
 4. Kentsel Ranta Vergi 2010?da
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Eylül.2009, 11:26
 5. Kıdem Tazminatı Rakamları Yıl Başında Düşüyor
  Konu Sahibi Meralll Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 04.Mart.2008, 16:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36