Vade farkları malın tabi olduğu oranda KDV ye tabidirSoru: Taksitle yapılan satışlarda borcu vadesinde ödeyemeyen müşteriden alınan vade farkları KDV ye tabi mi? Tabi ise KDV oranı nedir?

Cevap: Vadeli yapılan mal satışı veya hizmet ifası dolayısıyla mal ve hizmet bedelinin satışta öngörülen vadede ödenememesi nedeniyle alınan faiz veya vade farkları KDV ye tabidir. KDV oranı da alacağa konu malın veya hizmetin tabi olduğu orandır. Örneğin; Otomobil borcunu vadesinde ödeyemeyen alıcıya, borcunu geç ödemesi nedeniyle tahakkuk ettirilen faiz veya vade farkı otomobilin tabi olduğu oranda, yani yüzde 18 oranında KDV ye tabidir. Ancak, müteahhide 100 m2 lik daire alımından dolayı borcunu ödeyemeyen kişiye tahakkuk ettirilecek vade farkı da, yüzde 1 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.Veraset ve İntikal Vergisi kaldırılmadı

Soru: Sanırım yaklaşık bir yıl önce yetkilerce Veraset ve İntikal Vergisinin kaldırması yönünde çalışma başlatıldığı açıklanmıştı. Başlatılan çalışmanın kanunlaşma sürecini izleyemedim. Veraset ve İntikal Vergisi Kaldırıldı mı? Kaldırıldı ise, hangi kanunla kaldırıldı? Ve kaldıran kanun hangi resmi gazetede yayımlandı?

Cevap: Veraset ve İntikal vergisinin kaldırılması yönünde açıklamasının üstünde 1.5 yıldan fazla süre geçti. Ancak henüz veraset ve intikal vergisini kaldırılmadı. Yasa aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Ayrıca, Veraset ve İntikal Vergisinin tamamen kaldırılması da söz konusu değil. Belli değişikliklerle Gelir Vergisi Kanunun içine alınması yönünde bazı çalışmalar söz konusu.


Ekrem Sarısu