Nüfus cüzdanınızı kaybedince vergi dairesine de bildirin!Eğer nüfus cüzdanınızı kaybederseniz, polisten sonra gideceğiniz ikinci adres vergi dairesi olmalı.
Nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran kişilerin, gazete kayıp ilanı veya Emniyet'ten alacakları tutanağı ekleyecekleri, nüfus cüzdanlarının kaybolduğunu veya çalındığını belirterek kaybettikleri ya da çaldırdıkları nüfus cüzdanlarıyla vergi dairelerince mükellefiyet tesisi yapılmasının engellenmesini talep edecekleri bir dilekçe ile vergi dairesine başvurması halinde, kayıp veya çalıntı nüfus cüzdanı bilgileri sicil kayıtlarına alınıyor.

Böylece, nüfus cüzdanını eline geçiren bir diğer kişi herhangi bir vergi dairesine gidip mükellefiyet tesis ettirmek veya şirket kurmak istediğinde sistem uyarı veriyor.Metin Taş-Sezgin Özcan