Hangi ürüne ne kadar destekleme ödenecek ?

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin kilogram başı ne kadar ödeneceği açıklandı.
2009 yılı ürünü destekleme primi miktarları kilogram başına; kütlü pamuk için 35 kuruş (sertifikalı tohumluk kullanımında 42 kuruş), yağlık ayçiçeği için 21 kuruş, soya fasulyesi için 23 kuruş (sertifikalı tohumluk kullanımında 27,5 kuruş), kanola için 23 kuruş, dane mısır için 4 kuruş, aspir için 25 kuruş ve zeytinyağı için 25 kuruş olarak belirlendi.Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 2009 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğle, 2009 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı (ham rafinajlık veya natürel) üreticileri ile bu ürünlerin tohumluk üretici kuruluşları (Bakanlıkta kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan üreticiler de prim ödemelerinden yararlanacak.

Üreticiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları için belirtilen belgelerin düzenlenmesi kaydıyla prim ödenecek.

-DESTEKLEME PRİMİ MİKTARLARI-

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2009 yılı ürünü destekleme primi miktarları kilogram başına; kütlü pamuk için 35 kuruş (sertifikalı tohumluk kullanımında 42 kuruş), yağlık ayçiçeği için 21 kuruş, soya fasulyesi için 23 kuruş (sertifikalı tohumluk kullanımında 27,5 kuruş), kanola için 23 kuruş, dane mısır için 4 kuruş, aspir için 25 kuruş ve zeytinyağı için 25 kuruş olarak belirlendi.

Bu arada, 2008 yılı ürünü destekleme primi miktarları kilogram başına; kütlü pamuk için 27 kuruş (sertifikalı tohumluk kullanımında 32,4 kuruş), yağlık ayçiçeği için 18,9 kuruş, soya fasulyesi için 20,7 kuruş (sertifikalı tohumluk kullanımında 24,75 kuruş), kanola için 20,7 kuruş, dane mısır için 3,6 kuruş, aspir için 20,7 kuruş ve zeytinyağı için 18,9 kuruş olarak belirlenmişti.

Üreticiler, istenen belgeler ve farklı il/ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri sadece Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurduğu il/ilçe komisyonlarına ibraz edecekler.

Önceki yıllara ait destekleme primi ödemeleri için haklarında destekleme primi ödemelerinden 5 yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde karar alınan üreticilerin başvuruları, taahhütname ile kabul edilecek. Söz konusu üreticilerin, 2009 yılı destekleme primi ödemeleri için ödeme aşamasına gelinceye kadar tüm iş ve işlemleri (ÇKS kaydı, arazi tespitleri, başvuru sırasında istenecek diğer belgelerin alınması) yapılacak. Kararın zaman içerisinde üretici lehine bozulması halinde, il/ilçe komisyon kararı ile ödeme yapılacak, aksi durumda müracaat dosyaları il/ilçe komisyon kararı ile kapatılacak.

Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının yüzde 20'si oranında fazla ödeme yapılacak.

İl komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS'den aldıkları ve onayladıkları il icmalini İl Komisyon Kararı ile birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderecek. Bakanlık ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarını ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda Ziraat Bankası'na gönderecek. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra prim ödemeleri yapılacak.

Destekleme prim ödemelerine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkili olduğu, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanacağı belirtilen tebliğde, buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla il ve ilçe komisyonları oluşturulacağı kaydedildi. Tebliğde, il ve ilçe komisyonlarının yürüteceği çalışmalar anlatıldı.

Tebliğde, prim ödemesi için kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üretimi yaparak satan üreticilerden komisyonlarca istenen belgeler de belirtildi.

Tebliğe göre, tohumluk sertifikalarının; sertifika kuruluşunun adı, sertifika numarası ve sertifika tarihi bilgilerini içermesi, 1 Temmuz 2008, 31 Aralık 2009 tarihleri arasında düzenlenmiş olması gerekiyor. 1 Temmuz 2008 tarihinden önce sertifikalandırılan tohumluklar ''Tohumluk Sertifikasyonu Uygulama Esasları Hakkında Talimat ve Değişikliği'' hükümlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak satışa sunulduğu takdirde desteklemeden yararlandırılacak.

-SON BAŞVURU TARİHLERİ-

Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca belirlenecek.

Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1 Nisan 2010, dane mısır için 30 Nisan 2010 olarak belirlendi.

Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 2 Haziran 2010, ancak bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1 Ekim 2010 olarak belirlendi.

Tebliğde, belirtilen tarihlerden sonraki başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Tebliğe göre, prim uygulamalarından, 2009 yılı ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar, ÇKS'de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler, 2009 yılı ÇKS'de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler, ara ziraatı olarak üretim yapan üreticiler, rafine edilmiş zeytinyağı üretenler yararlanamayacaklar.

Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

KAYNAK:Haber7