Varlık barısı naylon faturacıyı kurtarır mı?


Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın birinci varlık barışında gösterdiği ılımlı tutumun, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevde bulunduğu ikinci varlık barışı döneminde terk edilerek daha planlı, daha ciddi, hatta aba altından sopa gösterilen bir tutum değişikliğine gidildiğini 10 Eylül 2009 tarihli AKŞAM'da 'Maliye varlık barışında taktik değiştirdi' yazımızda belirtmiştik...
Varlık barışına katılımın sağlanması için yapılan çağrı ve uyarılardan biri de 'geçmişte naylon fatura kullananlara' yapılanıydı...


Basında yer alan haberlere göre, ikinci varlık barışı için adeta seferberlik ilan eden Maliye, naylon fatura kullananlara da çağrıda bulunup mealen, 'Eğer geçmişte naylon fatura kullandıysanız gelin bizimle barışın. Yüzde 5 vergi ödeyerek kurtulun. Aksi halde yakalarsak onlarca kat fazlasını ödemek zorunda kalacaksın' deniyordu...

SIRA KOD'DAKİ FİRMALARDAN MAL ALANLARDA
Şimdi de Kod'a alınmış firmalardan mal almış olan mükellefler uyarılıyor!
Örneğin, firma sahibi veya yetkilisine, 'Falanca firmadan şu tarihte (bu tarih 2008 yılı öncesine ilişkin oluyor) şu kadar tutarlı fatura almışsınız, fatura aldığınız firma kodda olup, aldığınız fatura ve indirim konusu yaptığınız KDV'den dolayı sorun yaşayabilirsiniz. Varlık barışından yararlanırsanız hakkınızda cezai işlem yapılmaz' deniyor.
Bu noktadan sonra malın gerçekten alınmış olup olmaması pek bir anlam ifade etmiyor. Mükellef, Maliye'yi karşısına almamak için varlık beyanında bulunup, yüzde 5 vergi ödeyerek, cezalı vergi uygulamasından kurtulmayı düşünüyor.

PEKİ, HER ŞEY HALLOLMUŞ OLUYOR MU?
Peki, naylon fatura kullananlar veya verdiğimiz örnekte olduğu gibi Kod'a alınmış firmadan aldığı fatura için varlık barışından yararlananlar her şeyi halletmiş olurlar mı?
Vergi ve uygulanacak üç kat kaçakçılık cezası açısında sorunun yanıtı, 'Evet'.
Yapılacak bir vergi incelemesinde tespit edilen naylon fatura veya Kod'daki bir firmadan alınmış olan faturanın kullanımı nedeniyle salınacak vergi ve kesilecek ceza, bulunan matrah farkından varlık barışı kapsamında beyan edilen varlık tutarının mahsubuyla ortadan kalkacak.
Diğer yandan, Kod'a alınmış firmadan aldığı malın fatura tutarı kadar varlık beyanında bulunanlar, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullandığını kendi kendine ikrar etmiş olacak.

KONUNUN BİR DE ADLİ YARGI BOYUTU VAR
Vergi yasalarına göre vergi ve cezanın ortadan kalkması, naylon fatura kullanımına bağlı kaçakçılık fiilini ortadan kaldırmıyor. Yapılacak vergi incelemesi sonrası tespit edilen naylon fatura kullanımı nedeniyle salınan vergi ve kesilen cezaya ilişkin matrahtan, varlık barışı kapsamında beyan edilen varlık tutarının mahsubuyla ortadan kalkması, vergi suçu raporu yazılmasına ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına engel değil.
306 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği'ne göre, inceleme elemanınca yapılacak değerlendirmede sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilmeden kullanıldığı sonucuna varılması halinde, mükellef adına vergi suçu raporu düzenlenmemesi ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulmaması icap ediyor. Ancak inceleme elemanınca yapılacak değerlendirmede sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanıldığı sonucuna varılması halinde, mükellef adına vergi suçu raporu düzenlenmesi ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor.
Bu konuda verilen yasal bir güvence yok. Sözlü olarak suç duyurusunda bulunulmayacağı ifade edilse bile, yasa ile güvence altına alınmamış olan bu yaptırımın uygulanması her zaman mümkün.

Önce 4/a sigortalısı olup sonra borçlanma yapın
1963 doğumlu bir tanıdığım 30.12.1977-02.12.2001 tarihleri arasında 182 gün SSK, 19.07.2005-30.01.2006 tarihleri arasında 6 ay 11 gün Bağ-Kur primi ödemiş. 16.06.1980-10.12.1982 tarihleri arasında Almanya'da çalışmış. Şimdi askerlik borçlanması da yapıp tekrar SSK'dan prim ödemeye başlamak istiyor. Yurtdışı çalışmasını Türkiye'de nasıl geçerli hale getirecek, SSK'ya ödeme mi yapması gerekiyor? Emekli olabilmek için daha kaç sene prim ödemek zorunda? Yeliz Yılmaz
30.12.1977 sigorta başlangıcıyla SSK'dan normal emeklilik için aranan sigortalılık süresi ve yaş koşulunu sağlıyor. Prim gününü 5000 güne tamamladığı tarihte emekliliğe hak kazanır. Diğer bir seçenek, prim gününü 3600 güne tamamlayıp 60 yaşını doldurduğunda yaştan emekli olabilir.
Yurt dışı borçlanması için de prim ödemesi gerekiyor. Askerlik ve yurtdışı borçlanmasının her günü için ödenecek borçlanma primi tutarı en az, günlük asgari ücretin yüzde 32'si kadar. Askerlik borçlanmasını da yurtdışı borçlanmasını da 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmaya başladıktan sonra yapsın. Bu durumda borçlandığı süreler SSK sigortalılığına sayılır.

AKLINIZDA BULUNSUN
Naylon faturada hapis cezası
SAHTE fatura düzenleme ve kullanmanın yaptırımı 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası...
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanmanın yaptırımı ise 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası...
Her iki halde de hapis cezası paraya çevrilemiyor. Ancak sahte faturaya ilişkin ceza ertelenemezken, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturaya ilişkin iki yıla kadar olan hapis cezası ertelenebiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.' İsrail AtasözüMetin Taş-Sezgin Özcan