Yazar ücreti yüzde 18 KDV ve yüzde 17 Gelir Vergisi stopajına tabidir


Soru: Kitapevi işletmesi firmamız var. Üniversite ders kitapları basacağız. Kitabı hazırlayan Üniversite hocalarına telif ücreti ödeyeceğiz. Telif ödeyeceğimiz hocalar gelir vergisine tabi kişiler değil. Ödediğimiz telif bedelinin belgelemesini nasıl yapacağız. iz gider pusulası düzenleyip, yüzde 17 gelir vergisi stopajı yaparak maliyeye yatırıp, telifin brüt tutarında defterlerimize kitabın maliyet bedeli olarak yazmayı düşünüyoruz. Yapacağımız işlem doğru mudur?

Cevap: Telif ücreti sorunuzda belirttiğiniz gibi yüzde 17 oranında gelir vergisi stopajına(kesintisine) tabidir. Telif bedelini gider makbuzu ile belgelendireceksiniz. Kitap hazırlayan Üniversite hocalarına ilk defa telif ödediğinizde, ödeyeceğiniz telif bedelinin brüt tutarı üstünden yüzde 17 oranında Gelir Vergisi stopajı yaparak vergi dairesine ödeyecek, kalan tutarı da yazara ödeyeceksiniz. Telif bedelini brüt tutarı üstünden defterlerinize kitabın maliyet bedeli olarak işleyeceksiniz. Örneğin, ilk defa kitap yazan Ahmet beyle net 3.000 TL telif bedeli ile anlaşılması durumunda, 3.000 TL nin brüt tutarı olan 3.614.46 TL üstünden yüzde 17 oranında 614.46 TL gelir vergisi kesintisi yaparak vergi dairesine yatıracak, 3.000 TL de yazara ödeyeceksiniz. Aynı yazara yıl içinde ikinci kez veya takip eden yılda bir telif daha ödediğinizde, ortaya süreklilik unsuru çıktığından, bu kez yüzde 17 gelir vergisi stopajının yanında, telif ücretinin brüt tutarı üstünden sorumlu sıfatıyla yüzde 18 KDV hesaplayacak ve 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan ederek ödeyecek ve sorumlu sıfatıyla ödediğiniz KDV yi 1 Nolu KDV beyannamesinde indirime konu edeceksiniz. Örneğin; yazar Ahmet beye yıl içinde ikinci kez(veya takip eden yılda) 3.000 TL net telif ödediğinizde, bu kez yukarıdaki 3.614.46 TL brüt tutar üstünden sorumlu sıfatıyla yüzde 18 oranında 650.60 TL KDV hesaplayacak, 614.46 TL Gelir vergisi kesinti yapacaksınız. KDV yi 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan ederek, Gelir vergisi kesintilerini muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan ederek ödeyecek, kalan 3.000 TL yi de yazara ödeyeceksiniz.

Ekrem Sarısu