İştirakiniz olan şirketin vergi incelemesi sizin şirketi bağlamaz


Soru: Hissedarı olduğumuz bir şirkette yapılan vergi incelemesi sonucunda, şirketimizi de vergi incelemesine aldılar. Varlık Barışı kapsamında varlık beyan ederek, vergi ve cezadan kurtulabilir miyiz? Yoksa iştirakimiz olan şirkette vergi incelemesi olduğundan dolayı, varlık barışından yararlanamayız mı? Değişik görüşler var. Ne önerirsiniz?

Cevap: Sorunuzdan iştirakiniz olan şirketin 19 Haziran 2009 dan önce vergi incelemesine alındığından varlık barışından yararlanamadığı, şirketinizin yeni incelemeye alınmasına karşın, iştirakiniz olan şirket nezdinde yapılan vergi incelemesinden dolayı, varlık barışından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda ikileme düştüğünüz anlaşılıyor. Hissedarı olduğunuz şirket ayrı bir tüzel kişilik, şirketiniz ayrı bir tüzel kişiliktir. Her iki şirket de, değişik iki gerçek kişi olan Ahmet ve Mehmet gibi kanun önünde ayrı ayrı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Ortağı olduğunuz şirkette başlayan vergi incelemesi sizi ilgilendirmez. Şirketinizde başlayan vergi incelemesi sizi ilgilendirir. Şirketiniz, 19 Haziran 2009 tarihinden sonra vergi incelemesine alınmış olduğundan, 5811 sayılı ? Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun? kapsamında yılsonuna kadar şirket adına gerek yurtdışından, gerekse yurt içinden varlık(para, döviz, altın, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmaz) beyanında bulunabilirsiniz. Şirket adına varlık beyanında bulunup, aranan şartları(beyan edilen varlığın banka ve aracı kurumda açılacak hesaba yatırılması, hesaplanan verginin süresi içinde ödenmesi vb. gibi) yerine getirmeniz halinde, vergi incelemesi sonucunda şirketiniz adına 2004-2007 yılları için bulunacak olan matrah farkından, beyan edeceğiniz varlık tutarını mahsup ederek, vergi, ceza ve faiz ödemekten kurtulmanız mümkün. Ancak, yapılan vergi incelemesi 2008 yılına ilişkinse, 2008 yılı varlık barışı kapsamı dışında tutulduğundan, varlık beyanı yoluyla vergi ve cezadan kurtulmanız mümkün değil.

Şirkete ait daire kirası KDV ye tabi

Soru: Aile şirketimizin merkezi olarak kullandığımız iki daireden birini, işlerin krize girmesi nedeniyle bir başka şirkete kiraya vereceğiz. Daireyi kiraya verdiğimizde düzenlenecek belge, vergi stopajı, KDV yönünden hangi yükümlülüklere tabiyiz? Aydınlatırsanız seviniriz.

Cevap: Şirketinizin aktifinde kayıtlı olan daireyi, işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verdiğinizde, ileride doğacak olan ihtilafların baştan önüne geçmek için, öncelikle kapsamlı bir kira sözleşmesi yapmanızda yarar var. Kira bedelini tahsil ederken şirketiniz fatura düzenleyecek. Fatura üstünde kira bedelinin yüzde 18 i oranında KDV hesaplayacak ve kiracıdan tahsil edecek. Buna karşın kiracı şirket, ödediği kiradan yüzde 20 gelir vergisi stopajı(kesintisi) yapmayacak. Kiracı şirket, ödediği KDV yi, indirim konusu yapabilecek.

EKREM SARISU