kamu işçi maaş

Konu: E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  19

  E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  Bir süredir gündemde olan ve 19 Şubat 2011 Tarihli ve 27851 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi usul kanunu genel tebliği (Sıra No:: 405) meslek mensupları ve mükellefler açısından çeşitli sorumluluklar ve akabinde cezalar getirmektedir.

  Tebliğin yürürlüğe girmesi meslek mensupları açısından her ne kadar bir iş yükü getirmiş olsa da tahsilat sorunu yaşayan mali müşavirler için fayda da sağlamaktadır.Konunun çok yeni olması ve uygulamanın yakın bir tarihe yürürlüğe gireceğinden dolayı biz uygulama boyutuna değinelim.

  Tebliği henüz okumamış olan meslek mensubu veya mesleği icra eden arkadaşlarımız doğal olarak kendilerine şu soruyu soruyorlar .

  Aracılık sözleşmesi ne zaman yürürlüğe giriyor. ?

  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ve Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe giriyor.

  Beyannameleri hangi adresten sisteme girmeliyiz ?

  Aracılık sözleşmeleri, https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

  Aracılık sözleşmesini sisteme girmeyen meslek mensubu beyanname gönderemeyecek

  Aracılık sözleşmelerini internet ortamında meslek mensuplarının bildirmeleri gerekiyor. Meslek mensupları, sisteme sözleşme girişi yapmadığı mükelleflerinin beyannamelerini e-beyanname ile gönderemeyecekler.

  Meslek mensupları hangi sözleşmeleri mükelleflerine imzalatmak zorundadır. ?

  Aralarında hizmet sözleşmeleri bulunan mükellefler için, Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (VUK Ek:3), münferit talepte bulunan müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (VUK Ek : 4) yapmak zorundadır.

  Sözleşmeler en az iki adet düzenlenmeli ve bir adedi sözleşme imzalayan mükellefe, diğeri meslek mensubunun dosyasında bulunması gerekmektedir. İdare, sözleşmeleri talep ettiğinde meslek mensubu sözleşmelerini sunabilmelidir.

  Şunu belirtmeliyiz ki, aracılık sözleşmesinin imzalanmış olması, beyannamelerin düzenli olarak verileceği anlamına gelmez. Mükellefler beyanlarının düzenli verilip verilmediğini kontrol etmek zorunda ve meslek mensubuna karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

  Sözleşmeleri hangi tarihe kadar elektronik ortamda beyan etmeliyiz. ?

  Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

  Buraya dikkat !!!

  1 Mart 2011 tarihinden önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mart 2011 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

  Maliye bakanlığı tarafından teknik aksaklıkların olması halinde bakanlık sözleşme girişleri için ek süre vermeye yetkilidir ki, uygulamaya ilk defa geçileceğinden dolayı sistemde yoğunluğun olma ihtimali yüksektir.

  Unutmayalım.

  E-sözleşme girişi yapılmayan mükelleflerin beyannamelerini gönderemeyeceksiniz. Öncelikle sözleşme girişlerini yapınız.

  Süresi sona eren ya da iptal/fesih edilen sözleşmelerde bildirim süreleri

  Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilme süresi 15 gündür.

  Mükelleflerin bildirim yükümlülüğü var mı ?

  Mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir.

  Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

  Makaleyi okudunuz ama sanki bir şeyler eksik kaldı değil mi ? J

  Hımm ok. Duyabiliyorum sesinizi. Ceza yok mu ? Ceza yok mu diye sağa sola bakınmayın öyle, cezasız teblig olur mu J

  Cezalar L

  Aracılık sözleşmelerini internet ortamında bildirmemenin faturası biraz ağır.

  Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında vergi usul kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükümlerine göre ceza uygulanır.

  Uzun makaleleri okumanın sıkıcı olacağını tahmin edebiliyorum. J Konuyu daha fazla uzatmadan cezaları kısaca hatırlayalım.

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 maddeye göre ceza tutarları (01.01.2011 Tarihinden itibaren geçerli olan tutarlar) :

  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070 -TL

  2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530 -TL

  3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 260 -TL

  Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

  Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

  Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

  Sabırla okuduğunuz için teşekkürler.  Yeni makalelerde görüşmek dileğiyle,  Hazırlayan :

  Kamil ÖZYANIZ

  SMMM Staja Başlama Sınavı hazırlık Kitabı Yazarı

  Kaynaklar :

  1- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 405)

  2- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza (VUK Mükerrer 355)  Sözleşme bilgilerini sisteme nasıl gireceğiz ?

  Aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini kaydedebileceğimiz bölümler https://intvd.gib.gov.tr/ adresine eklenmiştir.

  Sözleşme bilgileirnizi https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan Bilgi Girişi /E-Beyanname Yetki Bilgileri linkleri aracılığı ile yapabilirsiniz.

  Buraya Dikkat ...
  Uygulamada birçok meslek mensubu müşterileri ile sözleşme yapmamakta ve damga vergisi ödememektedir. İnternet ortamında sözleşmelerinizi beyan edeceğinizden dolayı, sözleşmelere ilişkin damga vergilerini tahakkuk ettirmeyi unutmayınız.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  Ynt: E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  merhabaar bu eltronik bey.arac.sözleşmesi olan EK:3 de sağ üst köşede sözleşme numarası alanı var oraya bizim mükellefler ile yaptığımız hizmet sözleşmesi numaralarınınmı yazılması gerekiyor yoksa başkaca bir numaramı vereceğiz....çünkü e-beyanname yetki bilgileri bölümünde bu formu doldururken; sözleşme numarası ve tarihi satırı var altında da tekrar hizmet sözleşmesi tarihi ve numarası satırı var.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  93

  Ynt: E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  Müşterilerle yaptığınız hizmet sözleşmesi numarasını girmeniz gerekiyor.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.874

  Ynt: E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  peki arkadaşlar bu yeni bir uygulama olduğuna göre 01/01/2011 de yapmış olduğum (damga vergisi ödemediğim) bir sözleşmeyi şimdi girmemin tarih açısından bir sakıncası olur mu?
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 5. #5
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  Onu bende merak ediyorum. Geçn yıldan devreden mükellefler için yeni sözleşme doldurup damga vergisini ödemedim.

  Şimdi int bildirim yaparken sözleşme tarihini 01.01.2011 yazdığımızdan damga vergisi açısından vergi ziya cezası ile karşı karşıya kalacağız değil mi
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.874

  Ynt: E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.

  ya bu bilgileri girmeyle damga vergisinin ne alakası var anlamadım. sözleşmeye ait damga vergisi ödememenin riski daha önce neyse şimdi de o değil mi? Zaten odaya ve vergi dairesine sözleşmesini yaptıklarımızı bildiriyorduk?
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Borçlanmalarda acele edin son bir hafta
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Haziran.2012, 15:59
 2. Bağ-Kur Borçlarınızı Sildirmek İçin Acele Edin!
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2009, 12:27
 3. SGK Ölmek İçin Acele Edin 1 Ekim?i Beklemeyin Diyor
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Eylül.2008, 13:25
 4. Askerlik Borçlanması İçin Acele Edin!
  Konu Sahibi ferhat Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2008, 21:58
 5. Askerlik Borçlanması Primleri Artıyor. Borçlanmak İçin Acele Edin
  Konu Sahibi ferhat Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2008, 20:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36