Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor - Elektronik Ortamda Defter Tutma Dönemi Geliyor

Talha APAK, YMM, Öğretim Görevlisi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 29 Temmuz 2011 tarihinde yayımladığı ?2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu? ile, başta ticari defterlerin...