Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi

Mintez ŞİMŞEK, Müfettiş, Türk Kızılay'ı Teftiş Kurulu

Kızılay ve Başbakanlık hesaplarına yapılan ayni ve nakdi yardımların vergi matrahından indirilebilmesine ilişkin yasal...