KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti

Talha APAK, YMM. Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler