Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Av.Alkim AKTAŞ
Defter tutma mecburiyeti Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu konuda her iki...
TICARI DEFTERLER ve TASDIK