Dr.Adem Utku ÇAKIL, SMMM

Kanuni dayanağı belirtilen bu yönetmeliğin amacı; Elektronik ortamda; kazaî merciler olarak anılan


Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)