Levent GENÇYÜREK, YMM
Giyim Harcamalarının Gider Yazılması, Emlak Vergisi, Bireysel Emeklilik Primleri


Vergide Kısa Kısa