Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMMGerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir (Özel hukuk hükümlerine göre tabi olanlar tüzel kişi ve tüzel kişiliği bulunmayan kurumlar vb.

Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki