Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmesi planlanan Geçici 85. maddede yer alan Yeni Varlık Barışına ilişkin sorular ve cevaplar...


10 Soruda Yeni Varlık Barışı