Muharrem ÖZDEMİR, Vergi Müfettişi, YMM
Serbest Meslek Erbabı Tahsil Etmedikleri Gelirin Katma Değer Vergisini Ödemekle Yükümlüdürler? Tahsil esasının belirlenmesi, Tahsil hükmünde sayılan gelirler, Tahsil esası ile ilgili kararlar

Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi