2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri

Talha APAK, YMM

01.01.2014 tarihinde geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri