Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
Muharrem ÖZDEMİR, YMM, Manisa Defterdarı

İşe başlama bildirimi, adres değişikliğini bildirme, işi bırakmayı bildirme, defter tutma ve belge düzeni...

Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri