Muharrem ÖZDEMİR, Defterdar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesi “Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri” düzenlenmiştir. Devamlılık unsurunun....

Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri