2013 Yılında Elde Edilen ve 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri

Dr.Özgür BİYAN, Öğretim Üyesi. Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk. Yardımcısı

Dönem, istisna, indirilecek giderler, gider usulleri, indirimler, gider fazlası ve zarar durumu, emsal kira, beyanname zamanı örnek uygulamalar...


2013 Yılında Elde Edilen ve 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri