Mali idare tarafından vergi kayıp ve kaçağını önlemek üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile yasal altyapısı oluşturulan...

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

e-Meslek - Sanal Muhasebe