Levent GENÇYÜREK, YMM

Vergi uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan birisi de ecrimisil bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı konusudur.

Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir