Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

Türkiyede gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların...


6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi