Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

213, 193, 5520, 4760, 3065, 6802, 492, 2464 sayılı kanunlarda yapılan...


6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler