Talha APAK, YMM, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

...serbest meslek erbabının mesleki faaliyeti ile ilişkilendirilecek dış giyim harcamaları ile ikinci otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gider yazılıp yazılamayacağıdır.


Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve İkinci Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?