Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler