Dr.Murat KOÇ, YMM

Yasal düzenlemeler, Gelir Vergisi Kanunu açısından, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından, yurt dışında ödenen vergilerin tevsiki,

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme