Muharrem ÖZDEMİR, Manisa Defterdarı

Gider pusulası aşağıdaki bilgiler ihtiva eden ve iki nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunan ve...

Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu