Emrah AYGÜL, SMMM

26.04.2014 Tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri...

KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar