vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü nasıl hesaplanır