Cihangir ÖZKÖK

YMM

Yap işlet devret modeli, ilk defa 08/06/1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun”la mevzuatımıza girmiştir...

Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu