kamu işçi maaş

Konu: Araç Kasko Giderleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  16

  Araç Kasko Giderleri

  slm;araç kasko sigortasını gider olarak işleyebiliyormuyuz.ayırım varmı


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  240

  Ynt: araç kasgo giderleri

  mrb.
  gider kaydedebilirsiniz. ancak
  başlangıç ve bitiş tarihlerine göre 770-180-280 hesapları kullanmalısınız.
  Söylesem tesiri yok;Konuşmasam gönül razı değil (fuzuli)

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Araç Kasko Giderleri

  Aktifde kayıtlı ise evet. 180-280 yapmayı da unutma
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  16

  Ynt: Araç Kasko Giderleri

  peki lüx araçların kasko gideride yazılabilirmi.Mesela cip

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Araç Kasko Giderleri

  evet araç şirkete faturalı olarak alınmışsa yani aktife kayıt edilmişse giderleri yazılır
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Araç Kasko Giderleri

  180 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  C _ TAŞITLARIN GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ

  24.6.1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 5 numaralı bendi 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan diğer taşıtların giderlerinin yarısı)"

  Yapılan bu değişiklikle işletmeye dahil olup işte kullanılan taşıtların giderlerinin,safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacak kısmı sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama esas itibariyle nakliyecilikte kullanılanlar dışında kalan binek otomobillerin giderlerini kapsamaktadır.

  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen 40'ıncı maddesinin 7 numaralı bendine eklenen parantez içi hüküm ile Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların gider yazılması konusunda benzeri bir sınırlama getirilmiştir. Değiştirilen bu hüküm ile nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobilleri ile aynı zamanda zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan diğer taşıtların amortismanlarının sadece yarısının gider yazılması öngörülmüştür.

  Ayrıca, 4008 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun "Gider Kabul Edilmeyen Ödemelere" ilişkin 41'inci maddesine 7 numaralı bent eklenmiştir. Söz konusu bent hükmüne göre safi kazancın tespitinde, kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanlarının indirilmesi kabul edilmemiştir.

  Bu değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

  a) İndirim Konusu Giderlerin Kapsamı

  Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinin 5 numaralı bendinde kapsanan giderler, genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderleridir.

  Anılan bent hükmü, finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtların finansal kira giderleri ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerden kiralanan taşıtların kira giderlerini kapsamamaktadır. Bu tür giderlerin anılan maddenin 1 numaralı bendi kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

  b) Binek Otomobillerin Giderleri ile Amortismanları

  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan binek otomobillerin giderleri ile bunlara ilişkin ayrılan amortismanlarının tamamı, bu taşıtların sadece nakliyecilikte kullanılmaları halinde indirim konusu yapılabilecektir. Nakliyecilikte kullanılan binek otomobilleri, esas faaliyet konusu yük ve yolcu taşımacılığı olan işletmelerin nakliyecilikte kullandıkları binek otomobilleri yanında, esas faaliyet konusu yük ve yolcu taşımacılığı olmamakla birlikte, işletmenin esas faaliyet konusuna giren işlerin yürütülmesi için kullanımı zorunlu olan ve münhasıran işletmenin nakliye ihtiyaçlarında kullanılan taşıtları da kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu şekilde kullanılan binek otomobillerin giderleri ile amortismanlarının tamamı gider olarak kaydedilebilecektir.

  Diğer taraftan, işte kullanılsalar dahi, işletmelerin esas faaliyet konularına giren işlerin yürütülmesi bakımından kullanımı zorunlu olmayan binek otomobiller ile işletmenin sahip veya sahipleri, yöneticileri ve diğer personelince makam veya servis aracı olarak kullanılan taşıtlar nakliyecilikte kullanılıyor kabul edilmeyecekler ve bu taşıtların giderleri ile amortismanlarının sadece yarısı indirim konusu yapılabilecektir.

  ÖRNEK 1

  Dayanıklı tüketim malları ticareti ile uğraşan mükellef (A) nın işletmesine kayıtlı bir adet binek otomobili mevcuttur.

  Söz konusu otomobil işte kullanılsa dahi, gider ve amortismanlarının sadece yarısı gider olarak kabul edilecektir. Zira, binek otomobil bu mükellefin ticari faaliyetinin yürütülmesi bakımından zaruri değildir.

  ÖRNEK 2

  Sağlık ürünleri pazarlaması işi ile uğraşan (X) Kollektif Şirketinin personeli tarafından, eczane ve hastaneler düzenli olarak ziyaret edilerek sağlık ürünleri pazarlanmaktadır. Bu ziyaretler, işletmeye kayıtlı binek otomobiller ile gerçekleştirilmektedir.

  Söz konusu binek otomobilleri, Kollektif Şirketin sağlık ürünlerinin pazarlanması için, diğer bir anlatımla şirketin esas faaliyeti konusuna giren işlerin yürütülmesi açısından zaruri olduğundan bu otomobillere ilişkin giderler ile amortismanların tamamı indirilebilecektir. Ancak, işte kullanılan bu binek otomobillerinin aynı zamanda zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde giderleri ile amortismanlarının yarısının indirileceği tabiidir.

  c) Diğer Taşıtların Giderleri İle Amortismanları

  Binek otomobil dışında kalan diğer taşıtların (Kamyon, otobüs, kamyonet, minübüs vb.) gider ve amortismanlarının tamamı, bu taşıtların münhasıran işte kullanılmaları şartıyla ticari kazancın tespitinde indirilebilecektir. İşletmenin esas faaliyetinin nakliyecilik olup olmaması söz konusu taşıtların giderlerinin ve amortismanlarının tamamının indirilmesine etki etmemektedir. Ancak, bu taşıtların da, binek otomobillerinde olduğu gibi işletmenin nakliye ihtiyaçları için kullanılıyor olması gerektiği tabiidir.

  Diğer taraftan, söz konusu taşıtların, aynı zamanda zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde bunların giderleri ile amortismanlarının yarısı ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

  ÖRNEK 1

  İnşaatçılık ile uğraşan Bay (B), işletmeye kayıtlı olan ve işte kullandığı bir arazi taşıtını ailevi ihtiyaçlarında da kullandığı takdirde bu taşıtın cari giderleri ile amortismanlarının sadece yarısını gider yazabilecektir.

  ÖRNEK 2

  Toptan emtia ticareti ile uğraşan Bay (C) işletmesine kayıtlı ve münhasıran müşterilerine mal tesliminde kullandığı panelin cari giderleri ile amortismanlarının tamamını gider olarak ticari kazancın tespitinde indirebilecektir.

  Diğer taraftan, sözü edilen taşıtların işletme personelinin topluca işe geliş ve gidişinde kullanılması, bu taşıtların zati ve ailevi ihtiyaçlar için kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, bu şekilde kullanılan taşıtların işte kullanıldığı kabul edilecek ve giderleri ile amortismanlarının tamamı kazanç tespitinde indirilebilecektir.

  d) İşletmenin Esas Faaliyet Konusuyla İlgili Olmayan Yat Kotra Tekne Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz ve Uçak Helikopter Gibi Hava Taşıtlarıyla İlgili Giderleri ile Amortismanlar

  Gelir Vergisi Kanununun 41'inci maddesinin birinci fıkrasına 4008 sayılı Kanunla eklenen 7 numaralı bent hükmü ile kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtlarıyla uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmaması halinde bu taşıtlara ilişkin giderler ile amortismanların ticari kazançtan gider olarak indirilmesi kabul edilmemiştir.

  Sözü edilen bentte yer alan deniz ve hava taşıtlarının işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmaması durumunda, zati veya ailevi ihtiyaçlarda kullanılması veya sadece işletmede kullanılmış olması sonucu değiştirmemektedir.

  Öte yandan, yukarıda sayılan ve işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olan deniz ve hava taşıtlarının, aynı zamanda işletme sahibinin zati veya ailevi ihtiyaçlarında da kullanılması halinde, bu taşıtlara ilişkin giderler ile amortismanlarının yarısının indirileceği tabiidir.

  ÖRNEK 1

  (Y) Turizm Kollektif Şirketinin deniz kıyısında bir oteli bulunmaktadır. Şirketin aynı zamanda işletmesinde kayıtlı olup, turistlerin gezdirilmesinde kullandığı bir kotrası vardır.

  Söz konusu kotra şirketin faaliyet konusuna giren turizm alanında kullanıldığından buna ilişkin giderler ile amortismanlarının tamamı indirilebilecektir. Ancak, bu kotranın turizm işletmeciliği dışında zati veya ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde söz konusu giderler ile amortismanlarının yarısı indirilemeyecektir.

  ÖRNEK 2

  İnşaat ve taahhüt işi ile uğraşan Bay (D) işletmesine kayıtlı olan helikoptere ait giderleri ve amortismanları indiremeyecektir. Zira mükellef Bay (D)' nin esas faaliyet konusu inşaatçılık olup, işletmeye kayıtlı helikopterin bu faaliyet ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

  ÖRNEK 3

  (Z) Dahili Ticaret, İnşaat ve Turizm Kollektif Şirketi, şirket sözleşmesi kapsamına giren işlerden sadece dahili ticaret işi ile uğraşmaktadır. Şirketin aktifine kayıtlı bir yatı bulunmakla birlikte, bu yatın kullanılmasını gerektiren yat turizmi veya taşımacılığı gibi faaliyetler ile uğraşmamaktadır.

  Bu şirket, şirket sözleşmesinde turizm faaliyeti sayılmış olsa bile fiilen bu faaliyeti yürütmediğinden söz konusu yata ilişkin giderleri ve amortismanları indirim konusu yapamıyacaktır. Ayrıca, söz konusu yatın devamlılık arzetmeyecek tarzda turistlerin gezdirilmesinde kullanılması durumunda bile, bu durum yatın şirketin esas faaliyeti ile ilgili olduğu anlamına gelmeyecektir.

  Tebliğ olunur.  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Aktife Kayıtlı Binek Oto Kasko Ve Zorunlu Trafik Sigortası Giderleri
  Konu Sahibi husok Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Aralık.2015, 14:45
 2. Kasko Değerinde Araç Alış Ft Hk.
  Konu Sahibi adem5385 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2013, 12:46
 3. Araç Kasko Değeri
  Konu Sahibi fb1907 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Nisan.2009, 15:12
 4. Araç Satış Kasko Değeri
  Konu Sahibi tura Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Şubat.2008, 14:42
 5. İkinci El Araç Satışında Kasko Değeri Hk.
  Konu Sahibi Paksoy Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 13.Haziran.2006, 12:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36