mrb.
enf. düeltmesi yapmaya devam eden kuyumcuların enflasyon düeltme farklarını KKEG olarak mı dikkate almaları gerekir.
farklı uygulamalar var da.
ayrıca 2004 yılında diğer mükellefler enf. dü. farklarını gider olarak dikkate aldıklarına göre kuyumcuların da gider ya maları gerekir diye düşünüyorum
kolay gelsin