danıştayın son aldığı kararda işgüvenliği tazminatlarından vergi kesilmeyeceği belirtilmektedir.
ücretin net olarak alan (vergiler ssk işveren tarafından karşılanıyor) bir personele
iş güvenliği tazminatı bürüt ücreti üzerinden mi ödenecek.