bir firmam isth.teşv.hükümlerinden yararlanmaya başladı.
bu hükümler uyarınca yayınlanan tebliğlerde muhtasar beyannamesi ile işçi bildirim listesinin verilmesi gerektiği söylenmektedir.
internet ortamında vediğimiz beyannamlerde bildirim bölümü olup ama tebliğ ekindeki bildirimle aynı şekli içermemekteddir.
takıldığım konu şu beyanname içinde doldurğumuz bildirim dışında tebliğ ekindeki bildirimide doldrup vergi dairesine göndermemiz gerekmektemidir.
tşk..