kamu işçi maaş

Konu: 260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  19

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  Slm. Bildiğiniz üzere leasingle alınan demirbaslar 260haklar hesabında ödemesi bitene kadar takip ediliyor. Bu 260 ta takip ettiğimiz demirbaş/makineler için amortisman ayırabiliyormuz ?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  ayırabilirsiniz.

  Amortisman nisbeti de, leasıng e konu olan sabit kıymetin ait olduğu amortisman oranıdır.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN SABİT KIYMETLER 260 HS AKTİFLEŞTİRİLDİĞİNDEN 15 YIL %6,66 ORANDA AMORTİSMANA TABİ TUTULACAKTIR.

  BENİM İSE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİĞİM AMORTİSMAN AYRILMADA FAYDALI ÖMÜRE GÖRE AYRILCAK AMORTİSMANLARDA SİZİN LEASINGLE ALDIGINIZ MAKİNANIN CİNSİNE BAKILMAYACAK SİZİN HAKLARA ATTIGINIZ KALEMDEN AMORTİSMAN AYRILCAKTIR

  BUNUDA FAYDALI ÖMÜR TABLOSUNUN 55. SIRASINDA GAYRI MADDİ İKTİSADİ KIYMETLERDE BULABİLİRSİNİZ

  SAYGILARIMLA

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  Sayın Furkan Yaşar'ın görüşüne katılmıyorum.

  Bir iktisadi kıymetin leasıng le alınmış olması o malın mahiyetini veya ekonomik ömrünü değiştirmemektedir.

  Bu yöntemle alınan sabit kıymetlerin haklar hesabında izlenmesinin sebebi tebliğ gereğidir.

  Zira alınan bir hak değil iktisadi kıymettir.

  Vergi mevzuatında behsedilen haklar net bir şekilde belirtilmemiştir. Benim yorumuma göre bu haklar, üst kullanma hakkı, irtifak hakkı vb. gibi tapuya tescili gereken haklardır.

  Furkan Yaşar'ın görüşüne göre leasıngle bina almış olsam o zaman 50 yılda değilde 15 yılda amorti edicem.

  Diğer arkadaşların görüşünü bekliyoruz.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  SAYIN AGB

  1. Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerin Düzeltilmesi:
  Vergi Usul Kanununa 4842 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenen mükerrer 290 ıncı maddenin yürürlüğe girmesine kadar, yeniden değerleme ve amortisman ayrılması, finansal kiralama şirketi bünyesinde yapılmaktaydı. Ancak, bu değişikle birlikte amortismanın kiracı tarafından ayrılacağı hükmü getirildiğinden, mükerrer 290 ıncı maddenin yürürlüğe girdiği 1/7/2003 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmelere istinaden kiralanan iktisadi kıymetler, kiracı tarafından amortismana tabi tutulacaktır. (VUK 319 sayılı genel tebliği)

  2. Faydalı ömre göre açıklanan Amortisman oranlarında 55. sırada Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know- how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler,|lisans, [color=yellow]kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri için 15 yıl %6,66 dır.

  3. Finansal kiralama ile alınan sabit kıymetler 260 Kodlu Haklar hesabında aktifleştirildiğinden 15 yıl %66.6 oranında amortismana tabi olacaktır.

  4. Eğer finansal kiralama sözleşmeniz 1/7/2003 tarihinden önce düzenlenmiş ise aktifleştirilmemiş olduğundan kiralar gider olarak kaydedilmiştir. Amortisman ayrılmayacaktır.

  LÜTFEN KATILMADIGINIZ KONULAR HAKKINDA KANUN MADDESİ VEREBİLİRMİSİNİZ BENİM CEVABIMDA OLDUGU GİBİ

  Selam ve sevgiler

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  Merhaba,

  A.B.G.'nin dediği gibi V.U.K. 319 seri nolu tebliğ gayet açıktır. Leasing konusuna giren iktisadi kıymet için belirlenen oranda amortisman ayırmamız gerekir.

  Saygılar.


  V.U.K. 319 seri nolu tebliğ
  .............................
  B-Kiracıya ilişkin hükümler:
  .............................
  2-Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, Vergi Usul Kanununun üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümü ve ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanunun Mükerrer 298 inci maddesi uyarınca da yeniden değerlemeye tâbi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, kullanım hakkı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılma ve yeniden değerleme işlemleri yapılmayacaktır
  .............................

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  8

  Leasing konusuna giren iktisadi kıymet için amortisman

  Şükrü ERENGÜL gardaşım son noktayı koydu. Sanıyorum bu sayede konu anlaşılmış oldu.
  Herkese teşekkürler.
  ormun herkese faydalı olması dileklerimle.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  merhaba arkadaşlar amortisman oranlarında bi sorum olacaktı faydalı ömüre göre bizim firmamızda dokuma makinaları hangi guruba girmektedir bu dokuma makinalarıyla perde üretilmektedir.

  faydalı ömürde 20 sırada yer alan bu sırlamada hangisine girmektedir.

  birde eflasyon düzeltme farkların 25 .gurup hs

  255 ise 255.10 2003 düzeltme farkı
  255 .20 2004 düzeltme farkı açtık

  aynı dogrultuda amortisman hesaplarında açtık

  bu malzemeleri satarken nasıl bi yöntem izliyosunuz hs planını nasıl hesap açtınız

  ***firmamız yatırımda oldugu için zararımız çok eger normalde ayrılması gereken amortisman oranı %10 olursa leasınglerde haklar yorumu yapıp %6.66 ayırsak bi mahsuru varmıdır

  şükrü beye ve agb verdikleri bilgiden dolayıda teşekkürler
  saygılarımla

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457

  260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı

  Sayın Yaşar,

  5024 sayılı Kanundan önce, yürürlükte bulunan V.U.K.'nun 319. maddesi hükümlere göre;

  Amortisman uygulama süresi

  a) Nispet bakımından

  Madde 319 - Mükellefler, usulüne göre tespit edilen nispetleri aşmamak şartiyle, amortismanları diledikleri nispetler üzerinden hesaplıyabilirler; şu kadar ki, uygulamaya başladıkları amortisman nispetlerini müteakip faaliyet yıllarında değiştiremezler.

  318 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre amortisman nispetlerinin değiştirilmiş olması hali bundan müstesnadır.
  ayırman gereken orandan düşük oranda ayırmaya başlayabilir ve aynı oranda (ilk dönemde eksik aldığın oran üzerinden) amortisman ayırmaya devam edebilirdin.

  Ancak V.U.K.'nun 319. maddesi yürürlükten kalktığı ve V.U.K.'nun 315. ve 320.maddesine göre,

  Madde 315- (5024 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde) Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

  B) SÜRE BAKIMINDAN

  Madde 320- Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

  (4108 sayılı Kanunun 6. maddesiyle değişen ve 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere 2.6.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.(*)

  Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

  Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.
  uygulaman gereken orandan (faydalı ömürden) fazla oran kullandığında bu tutar KKEG olduğundan, verdiğin beyannameleri düzeltmen gerekirdi.

  Eksik aldığında ise, eskik aldığın kalır, diğer dönemlerde amortisman süresi (faydalı ömür) değişmeyecek şekilde normal belirlenmiş oran üzerinden amortisman ayırmaya devam etmen gerekir kanaatindeyim.

  Saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Leasing Amortisman
  Konu Sahibi tanca Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 15.Ağustos.2016, 09:15
 2. Haklar Amortisman
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Ağustos.2013, 13:27
 3. Leasing amortisman oranı hk.
  Konu Sahibi serdar3741 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Temmuz.2012, 15:27
 4. Leasing ile Alınan Makinaya Amortisman Ayırma
  Konu Sahibi cozum_muhasebe Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2011, 14:23
 5. Leasing Amortisman
  Konu Sahibi furkan yasar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 29.Kasım.2006, 09:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36