Limited şirket mükllefimiz yurtdışındaki merkezi üzerinden internet bağlantısını gerçekleştiryor ( onların server'ını kullanıyor), yurtdışı firmada buraya bu bağlantı kullanımı için fatura kesiyor.. Bu fatura için stopaj , 2 no'lu kdv bey. yapmamız gerekir mi??