Kurumlar vergisi mükellefi kooperatifimiz kurumlar vergisi beyannamesini Ekim/2007 tarihinde elektronik ortamda pişmanlık talepli olarak göndermiştir. Bu sebepten VUK. mükerrer 355.madde gereği 1.390 YTL. özel usulsüzlük ve 49x2 (iki kat) I.derece usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalmıştır Biz bu cezalara karşı dava açmak istiyoruz.

Dava dilekçesinde

1) Mük.355.maddenin son fıkrası ?elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde?? ibaresi ile başlamaktadır. Oysa burada mükellef kanuni süresinden sonra geç de olsa beyannameyi vermiştir. Yani Vergi dairesinin tarama ve yoklaması ile tespit edilmiş bir olgu değildir.

2) Vergi hukukunda eşit suça eşit ceza ilkesi geçerli olmasına rağmen beyanname verilmemesi fiiline hem 352/1.maddesine göre hem de mükerrer 355.maddeye göre ceza kesilmektedir. Aynı fiile iki ayrı ceza uygulanmaktadır.Bu haliyle mali idare beyan yoluyla tahsil etmeyi başaramadığı vergileri ağır cezalar ihdas etmek suretiyle tahsil etmeye (açığı kapatmaya) çalışmaktadır. (Sosyal Sigortalar Kurumunun bütçe açıklarını kapatmak için milyar liralarla telaffuz edilen benzer ağır cezalar alması gibi)

Buna benzer davalar hakkında elinde karar örnekleri olan veya değişik savunma metinleri bulunanlar varsa iletmesini rica edeceğim.


Not : Konu başlığı (TB) tarafından Forum Kurallarına göre düzeltilmiştir.