İnternetten beyanda bulunabilmek için avukatlar bastırmış ve şifrelerini almışlar.

Mükellefleri bu şekilde mi gruplamak lazım? Avukatlar ve diğerleri diye. Baro bastırdı aldı, peki şimde de mühendisler odası veya tabipler birliği mi harekete geçmeli? Hala eşitlik ilkesi nedir, nasıl uygulanmalıdır, orada mıyız?

Vergi daireleri dayanak göstermiyor ama şifre de vermiyor?

Belirlenen sınır aşılmadığı sürece kendi beyanlarını yapanlar, internetin hayatımıza girmesi ile kolaylaşacağına neden zora koşulsun ki?