Ltd Şirket Ortağı Hissesini Şİrket Dışından Yeni Ortağa devir etmiş ve bu işlemi noterde yapmış ancak söz konusu devir işlemini ticaret siciline işletmeyi atlamış Hisse devrinden sonra yeni ortak şirkete borç para vermiş almış bunlar banka kanalı ile gerçekleşmiş şimdi ticaret siciline tescil edilmemiş bu hisse devri için yeni ortağın yapmış olduğu bu borç para verme alma işlemlerini nasıl kayıt altına alabilirim . umarım anlatabilmişimdir ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.