Öğrenci servisi faaliyeti bulunan basit usul mükellefin vefatından sonra Varisler mevcut işi sadece kendi aralarından birinin üzerinden devam ettirmek istemektedirler.Fakat servis işinde kullanılan bu araç Esnaf Odası Kredisi ile alındığından Ruhsat üzerinde rehinlidir ibaresi mevcuttur.

http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=13529.0

İstanbul Deftardarlığının B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-164- 30.01.2004 tarih/sayılı yazısında

'' Sahibinin ölümüyle veraset yoluyla intikal eden ticari araçtan dolayı işe devam edilmesi ancak veraset ilamından sonra söz edileceğinden ticari araç ruhsatının tüm varisler adına tescil edileceği ve tüm mirasçılar için ticari kazanç bakımından mükellefiyet tesis edileceği tabiidir. Ancak, veraset ilamından sözü edilen diğer mirasçıların kanuni ve mansup miras hisselerinden mirasçılardan birinin adına feragat etmeleri halinde hisselerini (varislerden birinin adına) adınıza satış yaptıklarına ilişkin noter satış mukavelesini ibraz etmeleri gerekmektedir'' ifadesi ile Noter satışı yapılması gerektiğinden bahsetmektedir.

Bu durumda

1- Rehinli olan bir araç mirasçılara intikal ederken Trafikten ruhsat değişikliği yapılabilir mi?
2- Esnaf Odası bu ruhsat değişikliğine müsade eder mi?
3- Verasetle birlikte Mirasçıların hepsine mükellefiyet tesis edileceği belirtiliyor,Bu durumda Esnaf odasının rehni kaldırılmasına ve araç ruhsatının değişmesine izin vermemesi gibi bir hakkı var mı? Bu hakkını kullanırsa araç intikal etmemiş sayılır mı? intikal etmemiş bir ticari araç için her mirasçı mükellef yapılabilir mi?
4-Mirasçıların hepsinin yerine 1 tanesinin mükellef olması mümkün değil mi?Bunun için Noter satış sözleşmesi şart mıdır?Noterden yapılacak bir feragatname aynı işi görebilir mi?

Bu durumlar gözönüne alındığında sadece birinin mükellefiyeti için izlememiz gereken yol nedir.
Cevaplarınız için teşekkürler