Biçer döver işleten bir mükellefim yıllardır zirai kazanç olarak vergilendiriliyordu. Zirai kazanç elde ettikleri için bu mükellefe GGV beyannamesi verilmiyordu. Şimdi vergi dairemiz biçer döver işleten mükelleflerin Zirai kazanç değil Ticari kazanç elde ettiklerini belirterek geriye yönelik verilmeyen GGV beyannamelerini istemektedir.
GVKanununun 52. maddesine de açıkça belirtildiği " Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır. halde ticari kazan olarak görmelerini vergi dairesine sunduğumuzda bize söylenen şudur.
Burada Çiftçiye ait hertürlü makine ve aletlerin diğer çiftçilerin işlerinde çalıştırırsa zirai kazanç sayılır. Halbuki bu Biçer döveri olanın üzerine hiç bir tarla olmadığı halde yani Çiftçi olmadığı için bu mükellefler ticari kazanç elde etmektedirler denilmektedir.

Madde 53 ? (4369 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değişen madde Geçerlilik; 1.1.1998, Yürürlük: 29.7.1998) Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94' üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54' üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler.(4962 sayılı Kanunun 6' ncı maddesiyle eklenen cümle Yürürlük; 01.01.2004)Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.


53. maddeye 01/01/2004 yılında "Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir." kelimesi ilave edilmiştir. Şimdi aynı maddenin başında ....işletme büyüklüğünü aşan çifçiler ile (işte burdaki ile kelimesi bence çok önemli) bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. deniliyor.
Yani benim anladığım bir biçerdöveri olan ve bunun haricinde çiftcilik ile alakası olmayan şahısında zirai kazanç elde ettiği anlamını çıkartıyorum. ama aynı maddeye 2004 yılında eklenen kelimede, istenen hem çiftçi hemde biçerdöveri olacak ve biçerdöverini çiftçilik işletmesine dahil etmeyen çiftçi bu biçer döver gelirini ticari kazanç olarak görecektir anlamı çıkıyor.

Bu konu resmen bulmacaya döndü. bu bulmacayı çözmek için yardımlarınızı bekliyorum.
İlginiz için şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.